Algemeen

De Maxi Zoo klantenkaart wordt uitgegeven door Jumper Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Delta 2, 6825 MR Arnhem (hierna: “Maxi Zoo”). Als u gebruik maakt van de Maxi Zoo klantenkaart sluit u een overeenkomst met Maxi Zoo en bent u gebonden aan onderstaande voorwaarden.

Aanvraag en gebruik

De Maxi Zoo klantenkaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting door Maxi Zoo verstrekt. U mag de Maxi Zoo klantenkaart alleen aanvragen en gebruiken als u 16 jaar of ouder bent. Het is ook toegestaan de Maxi Zoo klantenkaart aan te vragen en te gebruiken ten behoeve van uw onderneming.

De Maxi Zoo klantenkaart is alleen te verkrijgen in de Maxi Zoo winkels.

Het gebruik van de klantenkaart is strikt persoonlijk. Het is u niet toegestaan om de klantenkaart uit te lenen aan derden, behoudens personen uit uw eigen huishouden. Als Maxi Zoo misbruik van de Maxi Zoo klantenkaart constateert en/of als u deze voorwaarden schendt, is Maxi Zoo gerechtigd de Maxi Zoo klantenkaart direct te deactiveren.

Exclusieve kortingen

De Maxi Zoo klantenkaart is na registratie alleen geldig in de Maxi Zoo winkels*. De Maxi Zoo klantenkaart geeft u recht op exclusieve kortingen op aankopen in Maxi Zoo winkels. U heeft alleen recht op exclusieve kortingen als u de klantenkaart bij afrekening van uw aankoop bij de kassa toont aan een medewerker van Maxi Zoo.

De Maxi Zoo klantenkaart geeft enkel recht op korting op uw aankopen. De Maxi Zoo klantenkaart kan in geen enkel geval worden aangewend als krediet- of garantiekaart. Kortingen worden altijd in mindering gebracht op uw aankopen. In geen geval geeft het gebruik van de Maxi Zoo klantenkaart recht op uitbetaling in cash of restitutie van bedragen.

Op uw aankopen zijn in alle gevallen de (verkoop)voorwaarden behorende bij het desbetreffende product van toepassing. Deze klantenkaart voorwaarden geven geen recht op aanvullende garanties.

Privacy en persoonlijke gegevens

De door u bij registratie ingevulde persoonsgegevens en de door u met de klantenkaart verrichte aankopen worden door ons vastgelegd ten behoeve van onze bedrijfsvoering. Voor zover wij daarbij persoonsgegevens van u verwerken, doen wij dat met inachtneming van alle verplichtingen die voortvloeien de algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over ons privacybeleid en de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Wijziging en beëindiging Voorwaarden

Maxi Zoo is gerechtigd op ieder moment het Maxi Zoo klantenkaart programma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen. Maxi Zoo zal u van een dergelijk besluit direct op de hoogte brengen. Als Maxi Zoo besluit om het klantenkaart programma te beëindigen of de Maxi Zoo klantenkaart te deactiveren bent u vanaf dat moment niet langer gerechtigd tot de aan de Maxi Zoo kaart verbonden kortingen.

Maxi Zoo heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Maxi Zoo zal de wijzigingen online en/of in de Maxi Zoo winkels kenbaar maken. Als u na de ingangsdatum van de wijzigingen de klantenkaart blijft gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden staat het u vrij om het gebruik van de klantenkaart te staken.

Klantenservice

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de Maxi Zoo klantenkaart? Laat het ons weten door contact op te nemen via support@maxizoo.nl.